Etiket: organizasyon

İşe Alımın Yedekleme Planlamasına Etkisi

  Çalışanların denetimi, işlerin istenilen şekilde yürütülebilmesi ve tüm birimler arasında iletişimi sağlamak için insan kaynaklarının tüm alt birimlerine ihtiyacımız var. Bu alanlardan işe alım tarafı ise, organizasyonun değerini oluşturan en temel parçalardan bir...

Mavi Okyanustaki Organizasyonlar

Küreselleşme ve bunun getirdiği yoğun rekabet ortamında, organizasyonun sahip olduğu fırsatların farkında olmak ve stratejik planlarımızı buna göre şekillendirmek bize üstünlük sağlar. Çünkü birçok organizasyon; fırsatları tespit etmenin zor olması, bu fırsatları organizasyonun stratejik...

Bir Organizasyonun Olmazsa Olmazı: Duygusal Kültür

  Çalışanların motivasyonu, ekiplerine olan katkıları, müşteriyle olan ilişkileri, performansı ve organizasyondaki daha birçok alan bireyin çalışırken ne hissettiğiyle bağlantılıdır. Bu nedenle, iş yerinde çalışanı motive eden ya da motivasyonunu düşüren faktörleri araştırmak büyük...

Yönetici Seçme, İçeriden mi Yoksa Dışarıdan mı?

Şirketler iş körlüğünü önlemek ve farklı bakış açılarını organizasyona kazandırmak için yönetici atamalarının büyük çoğunluğunu dışarıdan yapmayı tercih ediyor. Ancak günümüzde şirketlerin çoğu dışarıdan yönetici transfer etmek yerine hangi kademeden olursa olsun yöneticilerini kendileri...

İşveren Markası ve İşe Alıma Etkisi

    İşveren markası, bir şirketin mevcut çalışanları ve dışardakiler tarafından nasıl algılandığıdır. Bu algı, şirket kültürü misyonu, vizyonu, şirket hakkındaki haberler, görüşülen adayların yorumları gibi birçok kaynaktan beslenir.   Çalışanların yaşamlarındaki yenilikler, değişimi...