Etiket: işe alım

İşe Alım Sürecinde Psikolojik Test Uygulamaları

Günümüzde işe alım sürecinde uygulanan psikolojik testler çok değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlardan bizim için en önemlisi seçme ve yerleştirme aşamasında karar mekanizması olarak kullanılmasıdır. Bir organizasyonun verdiği en kritik karar, organizasyondaki boş pozisyonlar için...

İşe Alımın Yedekleme Planlamasına Etkisi

  Çalışanların denetimi, işlerin istenilen şekilde yürütülebilmesi ve tüm birimler arasında iletişimi sağlamak için insan kaynaklarının tüm alt birimlerine ihtiyacımız var. Bu alanlardan işe alım tarafı ise, organizasyonun değerini oluşturan en temel parçalardan bir...

İşveren Markası ve İşe Alıma Etkisi

    İşveren markası, bir şirketin mevcut çalışanları ve dışardakiler tarafından nasıl algılandığıdır. Bu algı, şirket kültürü misyonu, vizyonu, şirket hakkındaki haberler, görüşülen adayların yorumları gibi birçok kaynaktan beslenir.   Çalışanların yaşamlarındaki yenilikler, değişimi...

Y Kuşağını En İyi Y Kuşağı Anlatır

Nüfusunun yüzde 35’i Y kuşağı olan 76 milyonluk bir ülkede çok güçlü bir yetenek pazarı bulunmaktadır. Bu durum beraberinde bir takım zorlukları getirmektedir. Bu yetenekleri bulmak, yetiştirmek ve elde tutmak günümüz koşullarında daha da...

Remedy Blog Yayın Hayatına Başladı!!!

Bundan tam iki sene önce aklımıza düşmüştü, ‘İnsan Kaynaklarında Farklılık’ oluşturma düşüncesi.   Bugün artık düşünce olmaktan bir adım daha öteye giderek, eyleme dönüştü.   Remedy HR ailesi olarak istiyoruz ki bir blog olmaktan...