Etiket: remedy blog

İşe Alımın Yedekleme Planlamasına Etkisi

  Çalışanların denetimi, işlerin istenilen şekilde yürütülebilmesi ve tüm birimler arasında iletişimi sağlamak için insan kaynaklarının tüm alt birimlerine ihtiyacımız var. Bu alanlardan işe alım tarafı ise, organizasyonun değerini oluşturan en temel parçalardan bir...

Bir Organizasyonun Olmazsa Olmazı: Duygusal Kültür

  Çalışanların motivasyonu, ekiplerine olan katkıları, müşteriyle olan ilişkileri, performansı ve organizasyondaki daha birçok alan bireyin çalışırken ne hissettiğiyle bağlantılıdır. Bu nedenle, iş yerinde çalışanı motive eden ya da motivasyonunu düşüren faktörleri araştırmak büyük...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

  Günümüz şirketlerinde marka imajı yaratmak kadar, etik değerlere uygun olarak faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu yolla birçok şirket arasından sıyrılarak üstünlük sağlamak da önemli hale gelmiştir. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu ortamda ise bir...

Yazı Dizisi: İşyerinde Bireysel Gelişim III

Kişisel Olarak Yönlendirilen Öğrenme   Yazı dizimizin ikinci bölümünde “davranış değişimi” konusunu ele alarak sürecin nasıl işlediğini incelemiştik. Bu hafta yazı dizimizin son bölümü olan “kişisel olarak yönlendirilen öğrenme” konusunu ele alacağız. Kişisel olarak...

Yazı Dizisi: İşyerinde Bireysel Gelişim II

Davranış Değişimi   Hatırlayacağınız üzere, yazı dizimizin ilk bölümünde bireysel gelişimin tanımını yaparak; eğitim, öğrenim ve öğrenme kavramlarının etkileşimine ve kültürel farklılıkların bireysel gelişim üzerindeki etkisine vurgu yapmıştık. Bu hafta sizlerle paylaşıyor olduğumuz ikinci...