Etiket: yetkinlik

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar ve STAR Tekniği

Yetkinlik, bir kişinin işte başarılı ya da başarısız olmasını belirleyen bilgi, beceri ve davranışlardır. Belirlenen iş hedeflerine ulaşabilmek için ölçülebilir kişisel bilgi, becerilerin, sergilenen davranışların net bir şekilde tanımlanması önemlidir. Yetkinlik bazlı mülakat sürecinde...

Stres Mülakatları: İş Görüşmelerinin Olmazsa Olmazı

  Stres mülakatları, adayın başvurduğu pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmemizi sağlayan mülakat türlerinden biridir. Çalışma hayatında stres hepimiz için olmazsa olmaz bir unsurdur. Özellikle süreyle çalışılan, hızlı karar almayı ve işi yaparken...

İşe Alım Sürecinde Psikolojik Test Uygulamaları

Günümüzde işe alım sürecinde uygulanan psikolojik testler çok değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlardan bizim için en önemlisi seçme ve yerleştirme aşamasında karar mekanizması olarak kullanılmasıdır. Bir organizasyonun verdiği en kritik karar, organizasyondaki boş pozisyonlar için...

İşe Alımın Yedekleme Planlamasına Etkisi

  Çalışanların denetimi, işlerin istenilen şekilde yürütülebilmesi ve tüm birimler arasında iletişimi sağlamak için insan kaynaklarının tüm alt birimlerine ihtiyacımız var. Bu alanlardan işe alım tarafı ise, organizasyonun değerini oluşturan en temel parçalardan bir...

Yazı Dizisi: İşyerinde Bireysel Gelişim III

Kişisel Olarak Yönlendirilen Öğrenme   Yazı dizimizin ikinci bölümünde “davranış değişimi” konusunu ele alarak sürecin nasıl işlediğini incelemiştik. Bu hafta yazı dizimizin son bölümü olan “kişisel olarak yönlendirilen öğrenme” konusunu ele alacağız. Kişisel olarak...