Yazar: Gizem Varlı

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi: Otomatik BES

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi 4632 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile getirilmiştir. Otomatik katılım özel emeklilik planlarını içeren bir uygulamadır. Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik...

Stres Mülakatları: İş Görüşmelerinin Olmazsa Olmazı

  Stres mülakatları, adayın başvurduğu pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmemizi sağlayan mülakat türlerinden biridir. Çalışma hayatında stres hepimiz için olmazsa olmaz bir unsurdur. Özellikle süreyle çalışılan, hızlı karar almayı ve işi yaparken...

Kariyer Planlama Süreci ve Organizasyon Desteği

Kariyer planlama, lise öğrenimi sürecinde araştırmaya başladığımız, tüm hayatımız boyunca devam eden ve günümüzde önemini daha da iyi anladığımız bir süreçtir. Üniversite tercihleri sırasında hepimiz gelecekte çalışmak istediğimiz işle ilgili bölümlere yerleşmeye çalışırız. Meslek araştırması...

Organizasyonel Yeniden Yapılanma Neden Gerekli?

  Organizasyonel yeniden yapılanma, organizasyonların, kriterleri sürekli değişen aynı zamanda artan rekabet ortamında, görev ve sorumluluklarını, iş yapış tarzlarını, günümüze uygun yenilikçi bakış açılarıyla değerlendirerek, verimliliği arttıracak şekilde tasarlanmasıdır.   Günümüz çalışma hayatında, teknoloji,...

İnsan Kaynakları Zirvesi: CHRO Summit 2016

  Günümüz koşullarında ayakta kalmak için, hem yer aldığımız organizasyon hem de çalışanlar için değişim kaçınılmazdır. Bu değişime uyum sağlamak ancak organizasyonun en değerli kaynağı olan çalışanın kendini geliştirmiş liderlerle çalışmasıyla mümkün. Bu noktada,...