Yazar: Füsun Özülke

OFİSTEKİ ÇALIŞKAN KARINCALAR VE TEMBEL AĞUSTOS BÖCEKLERİ

Siz hangisisiniz?  Karınca mı? Ağustos Böceği mi?   Tembel çalışma arkadaşlarından yakınmayanımız yoktur herhalde… Bir de, “hatasız olsun, müdahale edebileyim” diye her şeyi kendisi yapmak isteyen ama başını işten kaldıramayıp sürekli söylenen mükemmeliyetçi işkolikler...

ORGANİZASYONEL AÇIDAN İKLİM, KÜLTÜR VE VATANDAŞLIK KAVRAMLARI

Günümüzde stratejik insan kaynakları birimleri, çalışan bağlılığını pekiştirmek ve her bir çalışanın görevini içtenlikle yerine getirmesini sağlamak için “kurumsal iç iletişim” çalışmaları yapıyor. İşletme içinde ortak bir dil oluşturmaya, kurum kültürünü herkesin benimseyeceği bir iklim üzerine...

ENDÜSTRİ 4.0

Dünyamız; sanayi ve bilişim teknolojilerinin bütünleşmesiyle ortaya çıkan Endüstri 4.0 rüzgarı ile yeni bir çağa adım atıyor. Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zeka, Siber Fiziksel Sistemler, Artırılmış Gerçeklik, 3 ve 4 Boyutlu Yazıcılar, Bulut Teknolojisi...

İŞ YAŞAMINDA KADIN SAVAŞLARI : KRALİÇE ARI SENDROMU

Sanayi Devrimi’yle gelişen endüstri toplumunda iş gücü piyasası erkek egemen bir seyir izlerken; bilgi çağına geçişle birlikte kadın çalışan oranında yadsınamaz bir yükseliş yaşandı. Kadınlar, iş yaşamının çetrefilli yollarına ve önlerine konulan tüm engellere rağmen;...

İş Yaşamında Kadın Savaşları : Kraliçe Arı Sendromu

Sanayi Devrimi’yle gelişen endüstri toplumunda iş gücü piyasası erkek egemen bir seyir izlerken; bilgi çağına geçişle birlikte kadın çalışan oranında yadsınamaz bir yükseliş yaşandı. Kadınlar, iş yaşamının çetrefilli yollarına ve önlerine konulan tüm engellere rağmen;...