Etiket: sahte STAR

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar ve STAR Tekniği

Yetkinlik, bir kişinin işte başarılı ya da başarısız olmasını belirleyen bilgi, beceri ve davranışlardır. Belirlenen iş hedeflerine ulaşabilmek için ölçülebilir kişisel bilgi, becerilerin, sergilenen davranışların net bir şekilde tanımlanması önemlidir. Yetkinlik bazlı mülakat sürecinde...