Kategori: İnsan Kaynakları

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar ve STAR Tekniği

Yetkinlik, bir kişinin işte başarılı ya da başarısız olmasını belirleyen bilgi, beceri ve davranışlardır. Belirlenen iş hedeflerine ulaşabilmek için ölçülebilir kişisel bilgi, becerilerin, sergilenen davranışların net bir şekilde tanımlanması önemlidir. Yetkinlik bazlı mülakat sürecinde...

İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı-İnsan Kaynakları İlişkisi

İş güvenliği ve işgören sağlığına ilişkin tedbirlerin alınmasında insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını oluşturan iş analizi, stratejik insan kaynakları planlaması, işe alım süreci ve eğitim önemli bir basamak oluşturmaktadır. Bu noktada, insan kaynakları yönetimi iş...

Büyükanne Projesi Nasıl İşleyecek?

Çalışan annenin çocuğuna bakacak büyükanneye maaş ödemesi yapılmasına ilişkin proje için ön başvurular bugün tamamlanıyor.  Bu yazımda projenin kapsamını, amacını, uygulamanın çalışan annelere ve büyükannelere getireceği avantajları size aktarmaya çalışacağım. Kadınlar için çalışma yaşamında...

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları

İşsizlik maaşı uygulaması, 4447 sayılı kanunla getirilmiştir (https://goo.gl/eMd4Nb).Kanun kapsamında, çalışanların prime esas kazançları göz önünde bulundurularak işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmaktadır. Kanunda yer alan şartları sağlayan sigortalılara işsizlik maaşı ödenmektedir. Kanunun amacı, çalışanların istekleri...

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi: Otomatik BES

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi 4632 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile getirilmiştir. Otomatik katılım özel emeklilik planlarını içeren bir uygulamadır. Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik...